Uw toestemming is nodig voor uitwisseling van uw gegevens

Huisartsen en apothekers in de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, raden patiënten aan om toestemming te geven omdat de huisarts, de apotheker en andere zorgverleners dan beter in staat zijn hen te helpen.

U moet dus toestemming geven én aan de huisarts, én aan de apotheker én aan het ziekenhuis.

Uw toestemming voor het beschikbaar stellen van de gegevens kunt u geven via de website www.zorgplazazeeland.nl.

Op deze website wordt u op één formulier driemaal om toestemming gevraagd:

 • 1. Toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens uit het systeem/dossier van de huisartsenpraktijk*
 • 2. Toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens uit het systeem/dossier van de apotheek*
 • 3. Toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens uit het systeem/dossier van het ziekenhuis.
 • * Als u hiervoor eerder toestemming heeft gegeven aan uw huisarts of aan uw apotheker, dan kunt u dit aangeven. In dat geval vinkt u aan dat u eerder toestemming heeft gegeven en daarnaast vinkt u de toestemming voor het ziekenhuis aan.

  Kunt u geen toestemming verlenen via de site? Dan kunt u door hier te klikken een formulier (laten) downloaden en ingevuld in (laten) leveren bij één van de recepties van het ADRZ. Hierbij dient men zich te legitimeren.

  Medische informatie mag alleen worden uitgewisseld binnen het behandelteam dat zich met de zorg van een patiënt bezighoudt. Dit zijn de medische specialist, de huisarts, de waarnemend huisarts op de Huis Artsen Post, de apotheker, specialisten ouderengeneeskunde, de verloskundige of (gespecialiseerde) verpleegkundigen.

  Na de gegeven toestemming onder punt 1 en 2 hebben andere huisartsen en apothekers toegang tot medische gegevens van patiënten die zijn opgeslagen in het informatiesysteem van de eigen huisarts en/of apotheker. Dit gaat via het Landelijk Schakel Punt (LSP).

  Na de gegeven toestemming onder punt 3 hebben huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen, apothekers en andere zorgverleners via het zorgverlenersportaal van het ADRZ toegang tot medische gegevens van patiënten, die zijn opgeslagen in het ziekenhuissysteem. Dit zijn bijvoorbeeld brieven, beelden en verslagen van onderzoeken, maar ook uitslagen van laboratoriumonderzoeken. De toegang is afgestemd per zorgverlener: zo heeft een apotheker wel toegang tot laboratoriumuitslagen, maar geen toegang tot medische verslagen.

  Keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen hebben dus geen toegang tot deze gegevens.

  Geeft de patiënt die toestemming niet of vergeet hij die toestemming te geven, dan zijn de medische gegevens niet (meer) toegankelijk voor de huisarts en andere zorgverleners.

  Uiteraard blijven de gegevens in het eigen systeem toegankelijk voor uw “eigen” huisarts en uw “eigen” apotheker. Dat geldt ook voor de gegevens van de patiënt voor de medisch specialist in het ADRZ.

  Naast de informatie op de website www.zorgplazazeeland.nl. en de posters in de huisartsenpraktijken, apotheken en poliklinieken van het ziekenhuis, kunt u meer informatie over dit onderwerp verkrijgen:

  Via de e-mail bureaupatientenregistratie@adrz.nl of telefonisch via 0118 – 425110 (maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur).

  U kunt ook kijken bij de "vragen en antwoorden” op deze site.

  Deze site is een gezamenlijk initiatief van het ADRZ, huisartsen en apothekers.