Vragen en antwoorden

Wie kunnen mijn gegevens inzien?

Huisartsen en apothekers kunnen uw medische gegevens gegevens inzien via het Landelijk Schakel Punt.

Daarnaast kunnen huisartsen, verloskundigen, specialisten ouderengeneeskunde (verpleeghuisartsen), psychiaters, praktijkondersteuners, gespecialiseerde verpleegkundigen en behandelaars van andere ziekenhuizen uw medische gegevens inzien die bekend zijn in het ADRZ. Daarnaast is deze toegang afgestemd per zorgverlener: zo heeft een apotheker wel toegang tot laboratoriumuitslagen, maar geen toegang tot medische verslagen.

Dat mag per 1 januari 2015 alleen als u toestemming hebt gegeven en als het nodig is voor uw behandeling.

Andere zorgverleners, zoals tandartsen en fysiotherapeuten kunnen ook niet bij uw medische gegevens, maar kunnen via het zorgverlenersportaal van het ADRZ wel over uw behandeling rapporteren aan specialisten in het ADRZ.

Welke gegevens kan de zorgverlener inzien?

Zorgverleners kunnen uw persoonlijke gegevens inzien en daarnaast de volgende medische gegevens:

 • Een overzicht van uw huidige gezondheidsproblemen.
 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Bekende allergieën en uw bloedgroep.
 • Informatie over uw contacten met de huisarts in de laatste vier maanden of over de laatste vijf contacten.
 • Andere bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.
 • Medische verslaglegging en correspondentie.
 • Uitslagen van laboratorium en röntgen onderzoeken.
 • Medische beelden(enkel mogelijk via electronisch uitwisselingssysteem met andere ziekenhuizen, (nog) niet beschikbaar in het Zorgportaal voor huisartsen.
 • Afspraken voor onderzoeken en polikliniekbezoeken.
 • Informatie over opnames in het verleden.
 • Deze toegang is afgestemd per zorgverlener: zo heeft een apotheker wel toegang tot laboratoriumuitslagen, maar geen toegang tot medische verslagen.

  Hoe veilig is de uitwisseling van medische gegevens?

  Het opvragen van uw gegevens door externe zorgverleners is streng beveiligd én aan strikte voorwaarden verbonden.

  Ondanks alle maatregelen is geen 100% garantie te geven dat er geen poging tot misbruik wordt gedaan. Doordat er nauwlettend toezicht is op het gebruik van het netwerk, kan misbruik wel snel gesignaleerd worden. De bescherming van uw medische gegevens is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO).

  Worden mijn gegevens overgenomen in een landelijke database?

  Uw gegevens blijven in het systeem van uw zorgverlener (huisarts, apotheker of ziekenhuis) staan en worden niet opgenomen in een landelijke database.

  Kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben ingezien?

  Als u dat wenst kunnen medewerkers van het ADRZ voor u nagaan door welke zorgverlener uw gegevens in het ADRZ zijn opgevraagd.

  Van de gegevens die zijn opgevraagd bij de huisarts of bij de apotheker kunt u een overzicht opvragen via de site van de VZVZ: www.ikgeeftoestemming.nl Voor deze gegevens is er ook de mogelijkheid om via DigiD uzelf aan te melden voor een service, waarbij u bericht krijgt zodra iemand via het LSP uw dossier heeft ingezien.

  Als ik toestemming geef, kan elke zorgverlener dan altijd mijn gegevens inzien?

  Zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. En alleen zorgverleners die een behandelrelatie met u hebben mogen via het elektronisch uitwisselingssysteem uw gegevens inzien.

  Hoe geef ik toestemming?

  U kunt een formulier invullen op de website www.zorgplazazeeland.nl Medewerkers van het ziekenhuis, huisartsen en apothekers zullen patiënten en bezoekers vragen om dit formulier in te vullen.

  Hoe geef ik toestemming voor kinderen onder de 16 jaar?

  Als u kinderen heeft tot 16 jaar die onder uw gezag staan, kunt u het toestemmingsformulier voor kinderen invullen. Op deze wijze geeft u toestemming voor het beschikbaar stellen van hun medische gegevens voor raadpleging door andere zorgaanbieders via het Zorgportaal van het ADRZ of via het Landelijk Schakel Punt.

  Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

  U kunt een eerder gegeven toestemming op elk moment weer intrekken via www.zorgplazazeeland.nl

  Waarom moet ik mijn mobiele nummer invoeren?

  Om misbruik van het formulier tegen te gaan wordt u gevraagd uw mobiele nummer in te voeren. Uw ontvangt een verificatiecode op uw mobiele telefoon om uw registratie te voltooien. Dit is om misbruik tegen te gaan. Indien u niet over een mobiele telefoon beschikt bieden wij u de mogelijkheid door hier te klikken een formulier te downloaden en ingevuld in te leveren bij één van de recepties van het ADRZ. Hierbij dient men zich te legitimeren.

  Kan ik bepaalde gegevens uit mijn dossier afschermen of de toegang weigeren voor specifieke zorgverleners?

  Toegangsbeperking voor een specifieke zorgverlener of zorgverlenergroep, dan wel afscherming van een gedeelte van uw gegevens, is m.n. in het ADRZ zorgportaal en het elektronisch uitwisselingssysteem met andere ziekenhuizen, (nog) niet mogelijk.

  Toegangsbeperking voor een specifieke zorgverlener of zorgverlenergroep, dan wel afscherming van een gedeelte van uw gegevens, is in het LSP wel mogelijk. Meer informatie hierover vindt u op www.ikgeeftoestemming.nl

  Als ik geen toestemming geef, worden er dan helemaal geen medische gegevens over mij uitgewisseld?

  Huisartsen, apothekers en het ADRZ mogen uw gegevens alleen met uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging door andere zorgverleners. Geeft u geen toestemming, dan kan het elektronisch uitwisselingssysteem daarvoor niet worden gebruikt..

  Ik heb eerder toestemming gegeven of bezwaar gemaakt tegen de naslag van mijn medische gegevens. Moet ik nu nog iets doen?

  Als u eerder toestemming heeft gegeven of bezwaar heeft gemaakt, dan hoeft u niets te doen. Dit bezwaar geldt dan ook voor deze toestemming.

  Tijdens het invullen van het formulier wordt aangegeven dat mijn gegevens niet bekend zijn.

  Als uw gegevens nog niet bekend zijn in het ADRZ (of deze zijn nog niet volledig), dan dient u zich eerst te laten registreren, voordat u het formulier in kunt vullen. Zijn uw gegevens wel bekend in het ADRZ, maar lukt het nog niet om het formulier in te vullen, neemt u dan contact op met het bureau patientenregistratie: 0118-425110, Mogelijk ontbreekt het BSN nummer of zijn er verschillen in naam of geboortedatum.